Tradycja stołu wigilijnego 2010
tradycje_stow

Stoły Wigilijne trwale zapisały się do tradycji naszej gminy.

Tegoroczne uroczystości odbyły się w niedzielę 12 grudnia w budynku sali gimnastycznej w Paszkówce, a ich organizatorami byli: Wójt Gminy Brzeźnica, stowarzyszenie „Nowoczesna Gospodyni” oraz Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy.

Na „Stołach Wigilijnych” nie zabrakło tradycyjnych potraw: karpia w galarecie, grochu z kapustą, siemionki, barszczu czerwonego, pierogów z kapustą, przygotowanych przez Panie
z dziewięciu Kół Gospodyń Wiejskich: Bęczyna, Brzeźnicy, Kopytówki, Marcyporęby, Nowych Dworów, Paszkówki, Sosnowic, Tłuczani i Wyźrału, zrzeszonych w stowarzyszeniu „Nowoczesna Gospodyni”.

Spotkanie otworzył Wójt Gminy Brzeźnica, który podkreślił, że stowarzyszenie, które zrzesza ponad 100 członkiń poprzez swoje uczestnictwo w różnych imprezach kulturalnych, kiermaszach i wystawach promuje naszą gminę na zewnątrz. Podejmuje również szereg inicjatyw, przyczyniając się tym samym do umacniania tożsamości regionalnej i zachowania dziedzictwa kulturowego. Poprzez prowadzenie różnorodnych kursów i warsztatów doskonali swoje umiejętności.

Wśród zaproszonych gości, nie zabrakło Starosty Powiatu Wadowickiego Jacka Jończyka. W swym wystąpieniu Pan Starosta podziękował za zaproszenie i podkreślił, że Gmina Brzeźnica kultywuje piękne tradycje lokalne. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywają stowarzyszenia
i organizacje pozarządowe, wśród których ważne miejsce zajmuje stowarzyszenie Nowoczesna Gospodyni. Liderki działające w tym stowarzyszeniu skutecznie pozyskują fundusze zewnętrzne, które racjonalnie wykorzystują z pożytkiem dla swoich członków i mieszkańców całej gminy. Pomnażają w ten sposób dorobek stowarzyszenia w różnych dziedzinach życia społeczno – kulturalnego.

Dla licznie zgromadzonych gości wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej z Paszkówki. Przepiękny występ taneczny  pn. „Sen Małego Łabędzia” zachwycił zebranych.

W nastrój nadchodzących świąt Bożego Narodzenia wprowadziły zebranych pastorałki i kolędy w wykonaniu pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Paszkówki.

Podczas spotkania odbyła się również licytacja stroików świątecznych, wykonanych przez poszczególne Koła Gospodyń Wiejskich. Całkowity dochód z licytacji przeznaczony zostanie na działalność statutową stowarzyszenia „Nowoczesna Gospodyni”

W końcu nadszedł czas na degustację potraw. Przed degustacją staropolskim zwyczajem ks. Wiesław Waliczek – proboszcz parafii w Paszkówce pobłogosławił stoły.

Posiłek przy wspólnym stole skłaniał do rozmów i wspomnień.

Spotkaniu towarzyszył kiermasz rękodzielnictwa ludowego. Swoje wyroby prezentowały panie z Paszkówki: Danuta Kucharczyk, Anna Wojciechowska Staniaława Kucharczyk oraz Józefa Kowalówka. Przygotowane zostało również stoisko promocyjne, na którym znalazł się folder promocyjny „Malownicze pejzaże partnerskich gmin Brzeźnica – Divina”.

Okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy. Smak potraw wywołuje wiele wspomnień i wzbudza nadzieje związane z nadchodzącym rokiem.. Kolejny raz mogliśmy się spotkać wszyscy razem, aby wspólnie kultywować tak wspaniałe, rodzime tradycje świąteczne.

 

Galeria Fotograficzna >>> zobacz