DOŻYNKI GMINNE już za nami

Dożynki gminne 2012 rozpoczęły się przemarszem z placu do kościoła parafialnego w Paszkówce, gdzie podczas uroczystej mszy świętej złożono dziękczynienie za tegoroczne plony.

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie, zgromadzeni goście przejechali w korowodzie dożynkowym na stadion sportowy LKS „Dąb” Paszkówka, na którym przebiegała dalsza część uroczystości.

Pod pięknie udekorowana sceną prezentowały się dożynkowe wieńce wykonane przez poszczególne Koła Gospodyń.

Współorganizatorami gminnego święta byli: Wójt Gminy Brzeźnica, Proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego w Paszkówce, Stowarzyszenie "Nowoczesna Gospodyni", Koło Gospodyń Wiejskich w Paszkówce, Rada Sołecka wsi Paszkówka, Ochotnicza Straż Pożarna w Paszkówce, Ludowy Klub Sportowy "Dąb" Paszkówka oraz Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy.

W korowodzie uczestniczyło dwanaście Kół Gospodyń Wiejskich z: Paszkówki, Kopytówki, Marcyporęby, Brzezinki, Nowych Dworów, Łączan, Bęczyna, Wyźrału, Tłuczani,Chrząstowic, Sosnowic i Brzeźnicy oraz delegacja Stowarzyszenia "Nowoczesna Gospodyni". Prowadząca niedzielne dożynki Pani Elżbieta Mostowik przywitała bardzo serdecznie przybyłych gości, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz zgromadzoną publiczność. Zgodnie z tradycją Gospodarz dożynek Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos podziękował wszystkim rolnikom i gospodarzom z terenu Gminy Brzeźnica, za trud i pracę włożoną w pracę na roli. Następnie Starostowie dożynek Pani Stanisława Kucharczyk - znana społeczniczka, uznana rękodzielniczka, wieloletnia szefowa Koła Gospodyń Wiejskich w Paszkówce oraz zespołu "Tańczące Kumoszki", nagrodzona w ubiegłym roku medalem "Zasłużony dla Kultury" oraz Pan Władysław Wysogląd - Radny Gminy Brzeźnica, sołtys Paszkówki, działacz sportowy przekazali gospodarzowi gminy Bogusławowi Antosowi chleb, który jest głęboko zakorzeniony w naszej tradycji i kulturze, a dzisiaj jest symbolem naszej pracy. Tym właśnie chlebem wójt i starostowie podzielili się ze wszystkimi, którzy przybyli na Dożynki do Paszkówki.

Na paszkowskiej scenie zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Paszkówce, którzy z pomocą nauczycieli przygotowali program artystyczny: "To jest z naszej ziemi chleb". Nastąpiła uroczysta chwila prezentacji poszczególnych kół i wręczanie wieńców dożynkowych oraz koszy wypełnionych zebranymi z pól darami.
Jako pierwsze wystąpiło Koło Gospodyń Wiejskich w Paszkówce, które prężnie działa od wielu lat. Przewodniczącą tego koła od ponad 20 lat jest Stanisława Kucharczyk. Przy tym właśnie kole działa znany i lubiany zespół "Tańczące Kumoszki". Od tej organizacji wieniec otrzymali państwo Zofia i Tadeusz Kania (najwięksi gospodarze Paszkówki), natomiast kosze otrzymali: ks. proboszcz Marek Holota, ks. wikariusz Wojciech Lasak oraz Władysław Wysogląd.
Stowarzyszenie "Nowoczesna Gospodyni" z przewodniczącą Lucyną Przystał wręczyło wieniec Wójtowi Gminy Brzeźnica Bogusławowi Antosowi.
Koło Gospodyń Wiejskich w Kopytówce, którego szefową jest Agata Bryndza wykonany przez siebie wieniec przekazało Lucynie i Władysławowi Siwkom (prowadzą kilkunastohektarowe gospodarstwo rolne) koszem obdarowało ks. prof. Andrzeaj Zwolińskiego.
Koło Gospodyń Wiejskich w Marcyporębie ściśle współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną w Marcyporębie, która należy do Krajowego Systemu Ratowniczego i to jej właśnie przekazało wieniec dożynkowy. Gospodynie z Marcyporęby kosz złożyły na ręce Katarzyny Solarskiej - Przewodniczącej Rady Gminy w Brzeźnicy.
Najmłodsze w naszej gminie Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezince, którego szefową jest Beata Mądry wieniec podarowało Januszowi Smajkowi - radnemu gminy, naczelnikowi OSP Brzezinka, prowadzącemu skład węgla i gospodarstwo rolne. Kosz otrzymał Józef Budka - kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wadowicach.
Jako kolejne zaprezentowało się Koło Gospodyń Wiejskich w Nowych Dworach z przewodniczącą Krystyną Przebindą. Panie znane są z działającego kabaretu "Mamuśki", który wielokrotnie mogliśmy oklaskiwać na scenach w naszej gminie. Z ich rąk wieniec otrzymała Jadwiga Kozioł - radna gminy, która udziela się w radzie sołeckiej i działa w kole gospodyń wiejskich. Kosz otrzymała Irena Torba - Prezes Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy.
Koło Gospodyń Wiejskich z Łączan - największej miejscowości naszej gminy działa od 1960 roku i aktywnie uczestniczy w życiu społeczno- kulturalnym Łączan i całej gminy. Obecnie funkcję przewodniczącej pełni Halina Smagło. Panie przekazały wieniec Adamowi Kutermak - radnemu gminy i działaczowi sportowemu, a kosz otrzymał Jakub Szymula - pracownik świetlicy środowiskowej w Łączanach.
W Bęczynie - malowniczo położonej miejscowości z najwyższym w gminie szczytem Drabożem również działa Koło Gospodyń Wiejskich, którego przewodniczącą jest Krystyna Wilk. Panie chętnie angażują się w imprezy lokalne i w szczególny sposób opiekują się Szlakiem Papieskim. Wieniec od KGW Bęczyn otrzymali Państwo Dobromiła i Adam Brożek (rolnicy, ogrodnicy, właściciele sklepu w Brzeźnicy oraz kwiaciarni w Wielkich Drogach). Koszem obdarowany został Franciszek Sałaciak - Prezes Stowarzyszenia "Dolina Karpia" w Zatorze.
Koło Gospodyń Wiejskich w Wyźrale po reaktywacji w 2007 roku świetnie sobie radzi. Pod przewodnictwem Lucyny Przystał panie organizują kursy kulinarne i imprezy środowiskowe. Wieniec przekazały Joannie Szymańskiej, która współpracuje ze Stowarzyszeniem"Nowoczesna Gospodyni". Kosz otrzymał Tadeusz Arkit - Poesł na Sejm RP.
Reprezentacja Koła Gospodyń Wiejskich w Tłuczani - pięknie położonej miejscowości z zabytkowym kościółkiem drewnianym działa w tej miejscowości od wielu lat, a jej przewodniczącą jest Urszula Augustyniak. Gospodynie z Tłuczani wręczyły wieniec Państwu Marii i Ryszardowi Augustyniakom, którzy łaczą obowiązki zawodowe z pracą w gospodarstwie rolnym. Kosz otrzymał Andrzej Harężlak - wicewojewoda małopolski.
Koło Gospodyń Wiejskich z Chrząstowic - nadwiślańskiej  miejscowości, której przewodniczącą jest Katarzyna Knapik wieniec przekazało Staroście Powiatu Wadowickiego Jackowi Jończykowi, a kosz otrzymali: Józef Łasak - Przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego i Mariusz Kapusta - radny gminy.
Koło Gospodyń Wiejskich w Sosnowicach z przewodniczącą Małgorzatą Klają przekazało wieniec Państwu Grażynie i Edwardowi Hyla, którzy prowadzą duże, pokoleniowe gospodarstwo rolne. Kosz otrzymał Franciszek Szydłowski - były radny sejmiku małopolskiego.
Jako ostatnie na scenie zaprezentowało się Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeźnicy z przewodniczącą Marią Byrską. Wieniec przekazany został Państwu Dorocie i Markowi Kucharczykom, którzy hodują kurczaki konsumpcyjne. Kosz wręczony został Alinie Rawskiej - kierownikowi ośrodka zdrowia w Paszkówce.
Wszystkie koła prezentujące się na scenie włożyły dużo trudu i pracy w przygotowanie wieńców dożynkowych, koszy ze smakołykami oraz ludowych przyśpiewek. Na ich ręce wójt i starostowie dożynek złożyli podziękowania.
Podczas tegorocznych dożynek na płycie boiska sportowego można było odwiedzać stoiska promocyjne, a wśród nich: stoiska rękodzieła KGW Paszkówka: Stanisławy Kucharczyk, Anny Wojciechowskiej i Danuty Kucharczyk, stoisko promocyjne Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, stoisko promocyjne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Wadowic, stoisko promocyjne Stowarzyszenia "Dolina Karpia" z Zatora, stoisko z serkami Katarzyny Bryniarskiej, stoisko pszczelarskie Krzysztofa Czarniaka z Paszkówki, stoisko wikliniarskie Andrzeja Żwawy z Zatora.

Przygotowano też atrakcje dla dzieci: można było poskakać na trampolinie, pozjeżdżać z dmuchanych zamków, odwiedzić wioskę afrykańską, przejechać się bryczką.

Jednym z ważnych punktów programu obchodów dożynkowych była zbiórka publiczna na rehabilitację Dawida z Nowych Dworów, który dwa lata temu doznał ciężkich obrażeń głowy podczas wypadku motocyklowego. Zaangażowali się w nią nauczyciele, młodzież gimnazjalna i absolwenci Gimnazjum w Brzeźnicy. Wolontariusze kwestowali a na zakończenie odbyła się licytacja obrazów, a wszystko to, żeby pomóc w powrocie do zdrowia potrzebującemu Dawidowi.
W godzinach wieczornych rozpoczęła się zabawa taneczna z zespołem "KLAN" z Wadowic, która trwała do późnych godzin nocnych.

Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się pod hasłem "Obrzędy dożynkowe w powiecie wadowickim" i współfinansowane były przez Powiat Wadowicki w ramach projektu "Obrzędy dożynkowe - dziedzictwo zwyczajów Małopolski".

 

1. MSZA ŚWIĘTA DOŻYNKOWA

2. KOROWÓD DOŻYNKOWY

3. PROGRAM ARTYSTYCZNY

4. WRĘCZANIE WIEŃCÓW

5. WIEŃCE DOŻYNKOWE

6. AKCJA DLA DAWIDA

7. STOISKA PROMOCYJNE

8. ZAPROSZENI GOŚCIE i PUBLICZNOŚĆ

9. INNE ATRAKCJE

10. ZABAWA TANECZNA