Władze Stowarzyszenia 2009 -2013

Zarząd:

Lucyna Przystał – Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Małgorzata Klaja –Wiceprezes

Joanna Szymańska – Wiceprezes

Ewa Helińska - Skarbnik

Krystyna Przebinda – Członek

Krystyna Wilk – Członek

 

Komisja Rewizyjna:

Teresa Smajek – Przewodnicząca

Edyta Przystał – Zastępca Przewodniczącego

Barbara Ewiak – Członek