Gmimme Dożynki już za nami

dozynki łaczany

Dożynki to czas zbiorów, dziękczynienia za otrzymane plony. Czas szczególny, w którym po wysiłku i kłopotach dnia codziennego mijają wszelkie smutki, a strudzone ręce z radością niosą plon - owoc pracy, dający nadzieję na lepsze jutro.

 

 

 

 

 

 

 

W niedzielę 8 września 2013 roku mieszkańcy Gminy Brzeźnica zaproszeni zostali na Stadion Sportowy do Łączan, aby wspólnie uczestniczyć w Gminnym Święcie Plonów. Organizatorami tegorocznych Gminnych Dożynek byli: Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos, Proboszcz Parafii w Łączanach ks. Bogusław Szewczyk, Koło Gospodyń Wiejskich w Łączanach, Ludowy Klub Sportowy "Wisła" Łączany, Stowarzyszenie "Nowoczesna Gospodyni", Rada Sołecka wsi Łączany, Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, Ochotnicza Straż Pożarna w Łączanach, Grupa Wolontariuszy "Wygrajmy Razem", Zespół Szkół w Łączanach, Radni Gminy z Łączan oraz Międzyszkolny Klub Kajakowy z Łączan. Do współfinansowania tej niezwykłej uroczystości włączyło się Starostwo Powiatowe w Wadowicach w ramach realizacji projektu opracowanego przez Stowarzyszenie "Nowoczesna Gospodyni" pn. "Dożynki - festiwal dziedzictwa kulturowego”

Na Gminne Dożynki do Łączan przybyli zaproszeni goście. Wśród nich byli m.in.: Poseł na Sejm RP Tadeusz Arkit, Starosta Wadowicki Jacek Jończyk, Przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego Józef Łasak, członek Zarządu Powiatu Bartosz Kaliński, radni Rady Powiatu Wadowickiego Józef Kozioł i Eugeniusz Kurdas, radni, sołtysi i dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Brzeźnica.

Uroczystość dożynkowa rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. Matki Boskiej Anielskiej w Łączanach, celebrowanej przez ks. proboszcza Bogusława Szewczyka, podczas której zostały poświęcone wspaniałe wieńce dożynkowe. Tuż po Mszy Św. korowód dożynkowy złożony z jedenastu Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Brzeźnica i Klubu Seniora "Młodym być jesienią" podążał za Orkiestrą Dętą z Łączan pod batutą Tadeusza Poręby, Wójtem Gminy Brzeźnica Bogusławem Antosem z małżonką, Starostami Dożynek: Haliną Smagło - przewodniczącą KGW w Łączanach, Stanisławem Pielą - sołtysem w Łączanach oraz Katarzyną Solarską - Przewodniczącą Rady Gminy Brzeźnica na boisko sportowe LKS "Wisła" Łączany.

Po krótkich przemówieniach wójta i sołtysa nastąpił uroczysty moment poświęcenia nowo powstałego centrum sportowego. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos, Prezes Ludowego Klubu Sportowego "Wisła" Łączany Zbigniew Czechowicz i sołtys Łączan Stanisław Piela. Starostowie dożynek przekazali na ręce Wójta Gminy chleb upieczony z tegorocznego ziarna, a następnie podzielili się ze wszystkimi, którzy zawitali do Łączan. Prowadzący uroczystość dożynkową Agnieszka Wolska i Kazimierz Mostowik zaprosili do obejrzenia programu artystycznego przygotowanego przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Łączanach. Przedstawienie przygotował zespół nauczycieli w składzie: Anna Chlebicka, Katarzyna Kalińska, Lucyna Koczwańska, Anna Kabzińska, Maria Mirek i Paweł Wadowski. Po dziecięcych występach na łączańskiej scenie nastąpiła prezentacja Kół Gospodyń Wiejskich i wręczanie wieńców oraz koszy dożynkowych.

Koło Gospodyń Wiejskich w Łączanach przekazało wieniec Wójtowi Gminy Brzeźnica Bogusławowi Antosowi, a kosz otrzymał ks. Bogusław Szewczyk.

Koło Gospodyń Wiejskich w Chrząstowicach wieńcem obdarowało swoją przewodniczącą Katarzynę Knapik, kosz natomiast otrzymał Poseł na Sejm RP Tadeusz Arkit. Koło Gospodyń Wiejskich w Sosnowicach wieniec przekazało Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Sosnowicach Elżbiecie Kosek, kosz otrzymał Ludowy Klub Sportowy na ręce Zbigniewa Czechowicza.

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowych Dworach wieniec podarowało sołtysowi swojej miejscowości Andrzejowi Długopolskiemu, a koszem obdarowana została Ewa Słania - długoletnia nauczycielka i członkini KGW.

Koło Gospodyń Wiejskich w Wyźrale wykonany przez siebie wieniec złożyło na ręce Elżbiety i Władysława Ciepłych - gospodarzy z Wyźrału, a kosz otrzymała Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica Katarzyna Solarska.

Koło Gospodyń Wiejskich w Bęczynie wieniec podarowało Proboszczowi Parafii w Paszkówce ks. Markowi Holocie, kosz otrzymał wikariusz Parafii w Paszkówce ks. Wojciech Lasak.

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezince wieniec podarowało miejscowemu rolnikowi Marianowi Zającowi, a kosz Prezesowi Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy Irenie Torbie.

Koło Gospodyń Wiejskich w Paszkówce wieniec złożyło na ręce Starosty Powiatu Wadowickiego Jacka Jończyka, a kosz przekazano Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Brzeźnica Władysławowi Wysoglądowi.

Koło Gospodyń Wiejskich w Tłuczani wieniec oddało Krystynie i Ryszardowi Jaskierniom gospodarującym w Tłuczani, kosz natomiast otrzymała Alina Rawska - lekarz z NZOZ w Paszkówce.

Klub Seniora "Młodym być jesienią" obdarował swoich członków. Wieniec i kosz otrzymały odpowiednio Janina Sikora - członkini klubu oraz Natalia Graca - współzałożycielka klubu. Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeźnicy wieniec przekazało Dyrektorowi Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy Kazimierzowi Mostowikowi, kosz otrzymała Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy Anna Lang, chleb wręczono Katarzynie Solarskiej, a bukiet jesiennych kwiatów otrzymała Elżbieta Mostowik.

Jako ostatnie na scenie zaprezentowało się Koło Gospodyń Wiejskich w Kopytówce, które podarowało wieniec Bogumile i Marcinowi Stuglikom prowadzącym gospodarstwo ogrodnicze, natomiast kosz Przewodniczącemu Rady Powiatu Wadowickiego Józefowi Łasakowi. Na zakończenie uroczystości dożynkowych wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich otrzymały upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach, które wręczali Józef Łasak i Kazimierz Mostowik. Podczas Dożynek zebrani goście mogli podziwiać misternie wykonane wieńce oraz stroiki dożynkowe. Powstały one podczas warsztatów międzypokolenoiwych w ramach projektu „Tradycja łączy pokolenia” dofinansowanego przez Województwo Małopolskie.

 

Galeria Fotograficzna >>> zobacz