Promocja lokalnych walorów kulinarnych Doliny Karpia

SDC12890

Stowarzyszenie „Nowoczesna gospodyni” z Brzeźnicy rozpoczęło realizację projektu pn. „Promocja lokalnych walorów kulinarnych Doliny Karpia: warsztaty kulinarne oraz wydanie kalendarza kulinarnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt obejmuje 6 spotkań warsztatowych. Panie w grupach rozpoczęły zajęcia na warsztatach kulinarnych, podczas których zdobędą wiedzę z zakresu savir-vivre'u, dekoracji stołu oraz przygotowania potraw i ich dekoracji.

Zwieńczeniem tych warsztatów będzie wydanie kalendarza kulinarnego.

 

Galeria Fotograficzna >> zobacz