Dożynki Gminne w Paszkówce

DSC 0026 m20 września 2015 r odbyły się Gminne Dożynki w Paszkówce. Organizatorami byli: Samorząd Gminy Brzeźnica, Stowarzyszenie „Nowoczesna gospodyni”, Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, Rada Sołecka z Paszkówki, Ludowy Klub Sportowy „Dąb” Paszkówka, Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Pobiedr” w Paszkówce, Ochotnicza Straż Pożarna w Paszkówce, Szkoła Podstawowa w Paszkówce.

 

 

 

 

 

 

Do współfinansowania tej uroczystości włączyło się Starostwo Powiatowe w Wadowicach w ramach realizacji projektu opracowanego przez Stowarzyszenie „Nowoczesna gospodyni” pn: „Dożynkowy korowód”.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy świętej dziękczynnej, która odbyła się w kościele parafialnym w Paszkówce koncelebrowanej przez ks. Marka Holotę Proboszcza Parafii w Paszkówce i ks. Józefa Wróbla Proboszcza Parafii w Witanowicach. We wspólnej modlitwie uczestniczył także ks. Jan Giądła Proboszcz Parafii w Marcyporębie i ks. Henryk Młynarczyk redaktor tygodnika „Carolus”. Po zakończeniu nabożeństwa barwny korowód, poprowadzony przez Orkiestrę Dętą z Sosnowic, przemaszerował do Domu Ludowego w Paszkówce.

Korowód składał się z przedstawicieli władz samorządowych i delegacji Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Brzeźnica, które wraz z mieszkańcami swoich wiosek niosły przepiękne dożynkowe stroiki i wieńce.

Gospodarz Dożynek Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos przywitał bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych gości. Na jego ręce Starostowie Dożynek Katarzyna i Michał Kaniowie przekazali chleb upieczony z tegorocznego ziarna, którym podzielili się ze wszystkimi uczestnikami. Następnie dla zgromadzonej publiczności wystąpiła grupa taneczna „Zumba” z klubu PUKS „Pobiedr” z Paszkówki oraz zespół „Czerwone Korale”.

Po występach nastąpiła prezentacja poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich, które wręczały wieńce oraz kosze dożynkowe.

Jako pierwsze na scenie zaprezentowało się KGW z Wyźrału, które swoim wieńcem obdarowało Krystynę i Stanisława Zybków, a bukiet wręczyło Posłowi Tadeuszowi Arkitowi. KGW z Sosnowic wieniec przekazało na ręce Katarzyny Figuły, a upominkowy bukiety otrzymali Starosta Andrzej Górecki i Krzysztof Kucharczyk, młody, rozwijający swoje gospodarstwo rolnik ze Sosnowic. Panie z KGW Nowe Dwory wieńcem uhonorowało Barbarę i Jacka Gacków, natomiast bukiet powędrował w ręce Krzysztofa Kucharczyka Prezesa OSP w Paszkówce. Następnie zaprezentowało się KGW z Bęczyna, które z okazji 70-lecia istnienia OSP w Bęczynie swój wieniec wręczyło Strażakom, a bukiet ks. Markowi Holocie Proboszczowi Parafii w Paszkówce. Także OSP z Kopytówki zostało obdarowane wieńcem przez panie z KGW w Kopytowce, a bukietem nagrodziło Mirosławę Antos. Swój wieniec dożynkowy na ręce Wójta Bogusława Antosa wręczyło KGW z Chrząstowic, a upominkowy bukiet otrzymał ks. Artur Głąb Wikariusz Parafii w Paszkówce. Państwo Beata i Mirosław Mądry odebrali wieniec od KGW z Brzezinki, bukietem wyróżniono Jadwigę Kozioł Przewodniczącą Rady Gminy , natomiast KGW Brzeźnica swoim wieńcem uhonorowała Barbarę Ewiak, a bukietem Senatora Andrzeja Pająka i Piotra Ewiaka męża Pani Brabary. KGW Łączany bukiet upominkowy wręczyły Barbarze Dutka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Paszkówce. Na koniec zaprezentowało się KGW z Tłuczani, które wręczyło swój wieniec Barbarze i Tomaszowi Pawlikom a bukiet otrzymał Władysław Wysogląd sołtys wsi Paszkówka.

Na zakończenie uroczystości dożynkowych wszystkie KGW otrzymały upominki ufundowane przez Powiat Wadowicki, które wręczał Wicestarosta Wadowicki Andrzej Górecki.

Po oficjalnej część uroczystości zebrani mogli zobaczyć ciekawe stoiska promocyjne Stowarzyszenia Dolina Karpia, Miody Krzysztofa Czarniaka, Sery i inne wyroby regionalne z gospodarstwa p. Bryniarskich z Marcyporęby, stoisko Bożeny Balcer z Pracowni Krawiectwa Artystycznego Satina Folk z Marcyporęby, Wioskę tatarską – Krzysztofa Skompińskiego oraz stoisko z wyrobami z bibuły i drutu przygotowane przez KGW Wieprz.

Podczas dożynek prezentowali się nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Gimnazjum w Brzeźnicy z okazji – nadania tej placówce imienia – Adama Gorczyńskiego – wszyscy w strojach z epoki swojego patrona.

Atrakcje czekały także na najmłodszych uczestników dożynek. Były dmuchane zjeżdżalnie, stoisko z zabawkami i watą cukrową.

 

FOTOGALERIA CKiP

FOTOGALERIA J.Sz.