Senior potrójnie aktywny PDF Drukuj Email

 

LOGO WOJ

 

Termin realizacji: 01.05.2018 – 30.11.2018


Jednostka dofinansowująca – Wojewoda Małopolski


Kwota dofinansowania – 7 000 zł

 

Zadanie „Senior potrójnie aktywny” jest skierowane do seniorów z terenu powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego i suskiego w Województwie Małopolskim, którzy ze względu na wiek i sytuację materialną/ życiową są narażeni na wykluczenie społeczne. Działania projektowe będą miały na celu zwiększenie aktywności społecznej beneficjentów poprzez propagowanie u nich zdrowego i aktywnego stylu życia.

 

Wszystkie pozycje dotyczące kosztów merytorycznych projektu podzielono na 3 kierunki działań: AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA (w ramach którego zorganizowane zostaną wędrówki po okolicy ), AKTYWNOŚĆ CODZIENNA (w ramach którego będą prowadzone spotkania w klubie seniora oraz punkt doradczy dla seniorów), AKTYWNOŚĆ KULTURALNA (w ramach którego zorganizowane zostaną warsztaty artystyczne oraz warsztaty wokalne).

 

DODATKOWO jako działania uzupełniające te trzy obszary aktywności, zaplanowano pogadanki o tematyce zdrowotnej.