Tradycja Stołu Wielkanocnego w Brzeźnicy

WIELKANOCTradycyjnie przed świętami Wielkanocnymi Stowarzyszenie „Nowoczesna gospodyni” było współorganizatorem spotkania przedświątecznego.