Sobótka

S P WW sobotnie popołudnie 8 czerwca 2019 r. w Centrum Rekreacyjnym w Wyźrale odbyły się Sobótki. Organizatorami tego wydarzenia byli: Stowarzyszenie "Nowoczesna Gospodyni", Rada Sołecka w Wyźrale, Koło Gospodyń Wiejskich w Wyźrale i Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy. Dla licznie zebranych gości zaśpiewał zespół „Czerwone Korale”.

 

 

 

 

Sobótki były zawsze na naszych terenach bardzo popularne. Po zmroku na wzgórzach i pagórkach rozpalano ogniska, ludzie śpiewali, bawili się wspólnie i tańczyli. Chłopcy przeskakiwali przez ogień, kąpali się w stawach i rzekach. Młode dziewczęta z ziół i kwiatów przygotowywały wianki, które później wrzucały do wody.

 

Liderki skupione wokół Stowarzyszenia „Nowoczesna gospodyni” podtrzymują te lokalne tradycje i poprzez organizację dużej otwartej imprezy chcą zachęcić młode osoby do zainteresowania się tymi obrzędami. Ponad to spotkanie sobótkowe było nie tylko wydarzeniem kulturalnym, ale również okazją do integracji ozdób w różnym wieku i wspólnej zabawy.

 

„Sobótki” zostały dofinansowane ze środków Powiatu Wadowickiego.

 

Galeria Fotograficzna >> zobacz